Tijdens Tobaski worden schapen ritueel geslacht. Tobaski is ter herdenking van Abrahams bereidheid om zijn eigen zoon, Ismaël, in de naam van Allah te offeren. Het valt samen met het einde van de jaarlijkse Hadj (bedevaart) naar Mekka.

Van elke getrouwde man of het hoofd van een huishouden wordt verwacht dat hij een schaap of een ander dier , zoals een koe, geit of zelfs kip, koopt. Bij het uitvoeren van de offering van het dier moet een scherp mes worden gebruikt en de naam van Allah wordt uitgesproken. Nadat het dier is geslacht worden grote delen van het vlees gedeeld met de behoeftigen, zodat niemand iets hoeft te missen van de feestelijkheden. De rest van het vlees wordt gegeven aan vrienden en familie. Het idee van het delen is de essentie van het feest.

Vervolgens zal er in alle dorpen barbecues en feesten gegeven worden. Gambianen zullen hun beste kleren dragen. Iedereen zal zijn ouders, andere familieleden en vrienden ergens op de dag bezoeken.

Tijdens Tobaski zullen de kinderen om zakgeld vragen aan familie en buren. Hiervoor mogen zij dan snoep en ijs kopen.

De aanschaf van een schaap is vaak erg belastend voor veel mannen, omdat zij zich verplicht voelen een schaap te kopen. Zelfs als ze daar geen geld voor hebben. Voor een fatsoenlijk formaat schaap betaalt u tussen D8,000 te D12,000. Rammen zijn nog duurder.

Schapen zijn vrij om tot zonsondergang op straat te zwerven. Daarna keren ze terug naar hun compounds.